Ca lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR đồng thời tái sắp xếp ALK

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Đinh Thị Cúc

Tóm tắt

- Ung thư phổi KTBN có đột biến EGFR đồng thời tái sắp xếp ALK được báo cáo nhiều hơn gần đây nhờ các kĩ thuật giải trình tự gien thế hệ mới.
- Một số báo cáo loạt ca bước đầu cho thấy ALK TKI có ưu thế về tỉ lệ đáp ứng và kiểm soát bệnh khi sử dụng đơn trị bước 1 so với EGFR TKI.
- Điều trị kết hợp EGFR TKI và ALK TKI cho thấy kết quả khả quan hơn đơn trị trong báo cáo loạt ca ở Ấn Độ. Tuy nhiên, rào cản về kinh tế là vấn đề lớn trong lựa chọn điều trị tại VN.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Đinh C. Ca lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR đồng thời tái sắp xếp ALK. HNKH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/244