Quay trở lại Chi tiết Bài báo Siêu âm song thai cập nhạt theo hướng dẫn thực hành của ISOUG Tải xuống Tải xuống PDF