Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vai trò của SGLT2i trên chuyển Hoá và bảo vệ cơ quan đích cho bệnh nhân Đái tháo đường Type 2 Tải xuống Tải xuống PDF