Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính thuyên tắc động mạch phổi và đánh giá tương quan dấu hiệu nặng trên hình ảnh và chỉ số PESI Tải xuống Tải xuống PDF