Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng siêu âm có trọng điểm POCUS trong đánh giá bệnh nhân nặng tại khoa cấp cứu Tải xuống Tải xuống PDF