Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị ho ra máu tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF