Ứng dụng kỹ thuật CT hai mức năng lượng

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Thị Dung

Tóm tắt

- DECT rất hữu ích trong thực hành lâm sàng và rõ ràng có nhiều ưu điểm so với CT năng lượng đơn thông thường.
- Một số ứng dụng mới có thể được sử dụng trong tương lai đang được đánh giá. Một ví dụ như việc ước tính lượng sắt trong gan ở bệnh nhân thalassemia.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần D. Ứng dụng kỹ thuật CT hai mức năng lượng. HNKH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/252