Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá kết quả sinh thiết tổn thương dạng u tại phổi dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính sau 5 năm thực hiện tại bệnh viện thành phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF