Xác định thần kinh thanh quản không quặt ngược trong phẫu thuật tuyến giáp

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Hoàng Xuân Hạnh

Tóm tắt

- Tỷ lệ 0.3-0.8% ở bên phải và 0.004% ở bên trái. Làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh.
- Thường đi kèm với dị dạng mạch máu.
- Đa phần không triệu chứng. Có thể chẩn đoán trước mổ bằng hình ảnh học.
- Thiết bị dò tìm thần kinh trong mổ giúp giảm tỷ lệ tổn thương thần kinh khi có RILN.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Hoàng H. Xác định thần kinh thanh quản không quặt ngược trong phẫu thuật tuyến giáp. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/254