Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định thần kinh thanh quản không quặt ngược trong phẫu thuật tuyến giáp Tải xuống Tải xuống PDF