Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn đường vào hoàn toàn ngoài phúc mạc tại bệnh viện thành phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF