Đặc điểm hình ảnh học và kết quả điều trị những trường hợp nuốt dị vật không chủ ý tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Nam

Tóm tắt

- Nuốt dị vật thường gặp ở trẻ em và người già.
- Dị vật thường đa dạng: vỏ thuốc, xương, đồ chơi….
- Tiếp cận lâm sàng dựa vào phân loại dị vật, triệu chứng, và hình ảnh học.
- Đa số dị vật có thể tự thoát qua đường tự nhiên, nội soi can thiệp 20%, và phẫu thuật 1%.
- Chỉ định nội soi can thiệp ngày càng được mở rộng.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần N. Đặc điểm hình ảnh học và kết quả điều trị những trường hợp nuốt dị vật không chủ ý tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/263