Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm hình ảnh học và kết quả điều trị những trường hợp nuốt dị vật không chủ ý tại bệnh viện thành phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF