Kiến thức, thái độ, sự tuân thủ của điều dưỡng về đánh giá và can thiệp nguy cơ loét tỳ đè có sử dụng thang điểm Braden tại bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2023

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Hoàng Lê Phương Anh

Tóm tắt

- Tuổi lớn hơn tuân thủ tốt hơn.
- Nữ tuân thủ tốt hơn nam.
- Thâm niên càng cao tuân thủ tốt hơn.
- Tần suất gặp loét ít tuân thủ tốt hơn các nhóm khác.
- ĐD có số lượng NB chăm sóc/ngày từ 5-10 NB tuân thủ tốt hơn các nhóm còn lại.
- Chuyên khoa > Ngoại > Nội > Hồi sức.
- Nhóm ĐD gặp rào cản về thời gian chăm sóc tuân thủ thấp hơn nhóm còn lại.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Hoàng A. Kiến thức, thái độ, sự tuân thủ của điều dưỡng về đánh giá và can thiệp nguy cơ loét tỳ đè có sử dụng thang điểm Braden tại bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2023. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/264