Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kiến thức, thái độ, sự tuân thủ của điều dưỡng về đánh giá và can thiệp nguy cơ loét tỳ đè có sử dụng thang điểm Braden tại bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2023 Tải xuống Tải xuống PDF