Thực trạng stress, sự hài lòng về công việc, khả năng bỏ việc ở điều dưỡng tại một số cơ sở y tế khu vực phía bắc

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Hoàng Minh Hương

Tóm tắt

1/ Stress liên quan đến công việc của ĐD đa phần ở mức độ nhẹ, ĐD cảm thấy stress nhất liên quan đến phải làm việc với NB / gia đình NB hung hăng/bạo lực và phải làm việc với NB/ gia đình NB có lời lẽ lăng mạ/sỉ nhục.
2/ Mức độ hài lòng với công việc của ĐD ở mức cao. Hầu hết ĐD tìm thấy niềm vui thực sự trong công việc,tuy nhiên mức thu nhập từ công việc là điều không hài lòng nhất ở hầu hết ĐD.
3/ Mặc dù vậy, hầu hết ĐD không có ý định thay đổi công việc hiện tại. Mức độ stress liên quan đến công việc và sự hài lòng trong công việc có mối tương quan yếu với khả năng rời bỏ công việc trong tương lai của điều dưỡng.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Hoàng H. Thực trạng stress, sự hài lòng về công việc, khả năng bỏ việc ở điều dưỡng tại một số cơ sở y tế khu vực phía bắc. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/265