Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực trạng stress, sự hài lòng về công việc, khả năng bỏ việc ở điều dưỡng tại một số cơ sở y tế khu vực phía bắc Tải xuống Tải xuống PDF