Lựa chọn các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện tuân thủ điều trị ở người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Thu Triều

Tóm tắt

- 16 biện pháp can thiệp có thể áp dụng nhằm cải thiện mức độ tuân thủ điều trị ở người bệnh mắc BPTNMT bằng cách lấy ý kiến sự đồng thuận của 15 chuyên gia trong lĩnh vực Nội hô hấp thông qua 3 vòng đánh giá theo phương pháp Delphy.
- Các can thiệp này đều cho thấy tính hiệu quả, tính bền vững và tính áp dụng thực tiễn, từ đó làm cơ sở cho các cán bộ y tế lựa chọn can thiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại bệnh viện và đặc điểm người bệnh để thực hiện can thiệp mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn T. Lựa chọn các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện tuân thủ điều trị ở người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/267