Hiệu quả của tư vấn qua điện thoại đến tuân thủ dùng thuốc ở người bệnh tăng huyết áp tại khoa Nội Tim mạch bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Phạm Thị Len

Tóm tắt

- Tỉ lệ tuân thủ thuốc ở người bệnh THA còn khá thấp (47,5%). Trong đó, tỉ lệ người bệnh tuân thủ thuốc tốt chiếm 18,3%, tuân thủ thuốc trung bình là 29,2%.
- Những người cho rằng người bệnh THA cần tuân thủ thuốc lâu dài sẽ tuân thủ thuốc cao hơn 5,8 lần so với nhóm còn lại. Nếu toa thuốc xuất viện có từ 3-5 loại thuốc, hoặc trên 5 loại thuốc thì tỉ lệ tuân thủ sẽ giảm lần lượt còn 0,209 và 0,169 lần so với người bệnh có toa xuất viện không quá 2 loại thuốc.
- Sau can thiệp, tỉ lệ người bệnh tuân thủ thuốc trong nhóm chứng tăng 11,8%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,143). Tỉ lệ tuân thủ thuốc ở nhóm can thiệp tăng 37,3% (p <0,001).
=> Kết quả cho thấy can thiệp tư vấn qua điện thoại đã giúp cải thiện tình trạng tuân thủ thuốc của người bệnh một cách rõ rệt.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Phạm L. Hiệu quả của tư vấn qua điện thoại đến tuân thủ dùng thuốc ở người bệnh tăng huyết áp tại khoa Nội Tim mạch bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/268