Thực trạng tư vấn nhập viện điều trị của bác sĩ cho người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa ngoại lồng ngực – mạch máu bệnh viện thành phố thủ đức năm 2022

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Đình Thìn

Tóm tắt

1. Thực trạng hoạt động tư vấn nhập viện điều trị:
- 100% người bệnh nhập viện tại khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu đã được bác sĩ tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh lý của mình. 99% người bệnh hài lòng về thời gian nằm viện
- Hơn 90% người bệnh sau khi được tư vấn đã hiểu rõ và đầy đủ các điều mình cần làm khi nhập viện
- Hầu hết nguời bệnh, mặc dù đã được tư vấn đầy đủ tại phòng khám trước khi nhập viện, nhưng khi lên khoa phòng, họ vẫn muốn được tư vấn thêm
- Gần như 100% bác sĩ đã làm tốt và đầy đủ các bước cần thiết cho buổi tư vấn thông qua bảng kiểm quan sát tư vấn tại phòng khám
2. Các yếu tố ảnh hưởng tích cực:
- Chính sách nâng cao khả năng giao tiếp, năng lực chuyên môn
- Nhân lực trẻ, chất lượng cao với tác phong làm việc năng động, thân thiện
- Nguời bệnh có sự phối hợp và hợp tác tốt
3. Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực:
- Nguời bệnh cao tuổi, khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin mới
- Kinh nghiệm từ nguồn nhân lực trẻ còn hạn chế
- Cơ sở hạ tầng còn chật hẹp, quá tải bệnh viện và những vấn đề chung của ngành Y tế
- Chưa có chính sách cho hoạt động tư vấn này

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn T. Thực trạng tư vấn nhập viện điều trị của bác sĩ cho người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa ngoại lồng ngực – mạch máu bệnh viện thành phố thủ đức năm 2022. HNKH [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/270