Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực trạng tư vấn nhập viện điều trị của bác sĩ cho người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa ngoại lồng ngực – mạch máu bệnh viện thành phố thủ đức năm 2022 Tải xuống Tải xuống PDF