Trưởng Ban
Trưởng khoa Y – Đại học Quốc gia Tp. HCM
Phó Trưởng ban
Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp.HCM
Phó Trưởng ban
Phó Trưởng khoa Y – Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Thành viên
Giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức