Hội nghị Khoa học thường niên bệnh viện thành phố Thủ Đức là sự kiện được tổ chức mỗi năm. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các cơ sở y tế, các trường đại học y dược, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực y khoa, quản lý, y tế công cộng.

Thông báo hội nghị khoa học thường niên lần thứ 7

2024-06-18

Để tiếp tục phát huy thành công của các kỳ hội nghị trước, bệnh viện thành phố Thủ Đức dự kiến tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ 7 năm 2024, kính thông báo đến Quý đơn vị một số nội dung như sau:

  1. Thời gian dự kiến: Từ 8:00 đến 16:30; ngày 29/11/2024
  2. Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị 272, Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2023: Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6

2023: Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6

Đã Xuất bản: 11-10-2023

LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆPNHẰM CẢI THIỆN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI BỆNHMẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Nguyễn Thị Thu Triều, Nguyễn Thị Yến Hoài, Trần Văn Long, Nguyễn Thị Anh Phương (Tác giả)
Xem Tất cả Các số